XXXI.OTDK

Utolsó módosítás: 2016. március 11.

A XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián a Gazdaságtudományi Intézet részéről három szekcióban összesen nyolc hallgató szerezte meg a jogosultságot az országos megmérettetésen való részvételre.

A XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián a Gazdaságtudományi Intézet részéről három szekcióban összesen nyolc hallgató szerezte meg a jogosultságot az országos megmérettetésen való részvételre.

A 2013. április 18-20 között, Veszprémben, a Pannon Egyetemen rendezett Közgazdaságtudományi szekció Desztináció-menedzsment tagozatában

III. helyezést ért el:

MASZLÁK CSABA
Turizmus - vendéglátás BA III. évfolyam
A vidék változása a XXI. század elején /Falufejlesztés, turizmus/
Témavezető: Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna gyakorlatvezető tanár

A dolgozat célul tűzi ki, hogy pozitív példákon keresztül mutassa be a az észak-magyarországi régióban a falusi turizmus létjogosultságát, gazdaságra gyakorolt hatását, és a benne rejlő perspektívákat. A szerző kutatásai során a következő kérdésekre keresi a választ: a falusi turizmusnak van-e létjogosultsága a régióban? Érdemes-e a fejlesztés?
Az elvégzett primer és szekunder kutatás alapján kijelenthető, hogy igen széles körű a falusi turizmus iránt érdeklődők köre. Megállapítható, hogy a falusi turizmus és a vidék harmonikus fejlesztés a célravezető. Ennek eléréséhez a települések és önkormányzatok önerején kívül több pályázati forrás is rendelkezésre áll.

Kolléganőnk, a Debreceni Egyetem Közgazdaság- és Gazdaságtudományi Kar képviseletében a Közgazdasági elmélet III. tagozatban I. helyezést ért el

CSUGÁNY JULIANNA
Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás Msc
Az intézmények szerepe a technológiai haladás gazdasági növekedésre gyakorolt hatásának érvényesülésében
Témavezető: Dr. Czeglédi Pál, egyetemi docens

A dolgozat a technológiai haladás, a gazdasági növekedés és az intézmények makrogazdasági összefüggéseit matematika-statisztikai módszerekkel támasztja alá az Európai Unió tagállamainak vonatkozásában. Az alaphipotézis, hogy az Európai Unióban a gazdasági növekedés hajtóereje a termelékenység növekedésén keresztül megnyilvánuló technológiai haladás. A folyamat alapját képező, a tudás gyakorlati hasznosulásából születő innovációk makrogazdasági hatása azonban csak megfelelő intézményi háttér mellett érvényesülhet.
Az empirikus vizsgálat a technológiai fejlődés komplexitásának, a technológiai környezet és a jövedelmek kapcsolatának, valamint az intézmények szerepének alátámasztására irányul. A főkomponens–analízis eredményeként létrejött, a technológiai fejlődést megalapozó technológiai-intézményi környezetet jellemző indikátor és a jövedelmek közötti kapcsolatot kétváltozós regressziós függvény modellezte. A technológiai környezet elemeiből útmodellt alkotva, az intézmények közül a tulajdonjogi védelem szerepe emelhető ki, amely alapvető a technológiai haladás gazdasági növekedésre gyakorolt hatásának érvényesülésében.

Országos megmérettetésen való indulásra jogosultságot szerzett további pályaművek

Társadalomtudományi szekció

ACHS MÁRTA
Emberi erőforrások BA, III. évfolyam
A romák szociális helyzete és kilátásaik az oktatást illetően
Témavezető: Matiscsákné dr. Lizák Marianna adjunktus

Pedagógiai, pszichológiai, andragógiai és könyvtártudományi szekció

SIKE BOGLÁRKA
Emberi erőforrások BA, III. évfolyam
Felnőttképzési tapasztalatok elemzése
/Egy patinás felnőttképzési cég vidéki kirendeltségén végzett vizsgálatok/
Témavezető: Dr. Kádek István főiskolai tanár

Közgazdaságtudományi szekció

BARTA ESZTER
Gazdálkodás és menedzsment BA, III. évfolyam
A közgazdasági felsőoktatás vállalati megítélése Magyarországon
Témavezető: Dr. Borsi Balázs főiskolai docens

GÁL ILDIKÓ
Turizmus - vendéglátás BA, III. évfolyam
A pálinkaturizmus a fejlődés alternatívája a Békési kistérségben
Témavezető: Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna gyakorlatvezető tanár

KISS MÁRIA
Emberi erőforrások BA, III. évfolyam
Helyi fenntarthatósági kezdeményezések vizsgálata
a mátészalkai kistérség példáján
Témavezető: Dr. Szlávik János egyetemi tanár

LAJOSI RÉKA CSILLA
Emberi erőforrások BA, III. évfolyam
A magyarországi kistérségek demográfiai helyzetének vizsgálata
a gazdasági fejlettség függvényében
Témavezető: Dr. Tánczos Tamás főiskolai docens

VARGA ANDRÁS
Emberi erőforrások BA, III. évfolyam
A jövedelemtermelés, az iskolázottság és a munkanélküliség
térbeli összefüggései Magyarországon
Témavezető: Dr. Tánczos Tamás főiskolai docens

A konferencián részt vett hallgatók és felkészítő tanáraik munkáját köszönjük, a helyezetteknek gratulálunk, további munkájukhoz sok sikert és jó egészséget kívánunk!

 


< Vissza