XXX. OTDK

Utolsó módosítás: 2015. november 10.

A 2011. április 14-16-ig a gödöllői Szent István Egyetemen megrendezett XXX. jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia Közgazdaságtudományi Szekciójában elért eredményeink

Gazdaságtudományi Intézet hallgatói öt dolgozattal vettek részt az országos megmérettetésen, amelyen egy II., és egy III. helyezést sikerül megszerezniük.

II. helyezést ért el:

NAGY ADRIENN
Gazdálkodási és menedzsment (BA), III. évfolyam
Földön, vízen, levegőben – A közlekedési infrastruktúra és a területi versenyképesség összefüggése az Európai Unióban
Témavezető: Tánczos Tamás, adjunktus

A dolgozat célja bebizonyítani, hogy a közlekedési infrastruktúra fejlődése - elsősorban a minőségének javítása- pozitívan hat egy adott terület versenyképességére, ezáltal kiemelkedő lehetősége a területalapú fejlettségi különbségek mérséklésének, valamint kiépítettségének növekedése a légszennyezettség emelkedését is maga után vonja. A különböző összefüggések vizsgálatára egy komplex mutatót állított elő a szerző.

A dolgozat eredményeiből elvonható az a következtetés, hogy az Európai Unió 27 tagországában a versenyképességet a közlekedési infrastruktúra minősége, a légszennyezettséget pedig annak kiépítettsége befolyásolja. Megállapítható továbbá, hogy a közlekedési infrastruktúrafejlesztések során a hangsúlyt a minőség javítására, és a környezetkímélőbb közlekedési alágazatok erősítésére kell helyezni.

III. helyezést ért el:

MOLNÁR DÁNIEL
Turizmus-vendéglátás (BA), II. évfolyam
A fogyasztói üzletválasztást befolyásoló tényezők az élelmiszerek piacán
Témavezető: Dr. Novotny Ádám, adjunktus

A kutatás célja annak feltárása, hogy milyen szempontok alapján mérlegelnek a vásárlók az üzletválasztás során, illetve, mely tényezők és milyen mértékben befolyásolják az egyes üzletekről kialakuló vásárlói véleményt. A elemzés kérdőíves felmérés alapján készült, majd különböző statisztikai módszerek segítségével kerültek lehatárolásra a végső elégedettséget befolyásoló tényezők.
A kutatás eredményeként olyan, a kisebb üzletek vezetői számára a gyakorlatban is alkalmazható következtetések születtek, amelyek a forgalom rövidtávú növelése, valamint egy hosszabb távon is megbízható, tartós vásárlókör kialakítása érdekében is hasznosíthatóak.
A konferencián részt vett hallgatók és felkészítő tanáraik munkáját köszönjük, a helyezetteknek gratulálunk, további munkájukhoz sok sikert és jó egészséget kívánunk!

A XXX. Országos Tudományos Diákköri Konferencián részt vevő
további hallgatók:

KOVÁCS BORBÁLA
gazdálkodás és menedzsment (BA) szak, III. évfolyam
Tőzsdei cégek értékelése, értékelődése magyar példákon keresztül
(Elmélet vs. Gyakorlat)
Témavezető: Hollóné Dr. Kacsó Erzsébet tanszékvezető főiskolai tanár

A tanulmány célja a hazai vállalatértékelés gyakorlatának bemutatása, azaz feltárni, hogy miért fektetnek az egyes részvényekbe, mi alapján hozzák a befektetők az értékítéletüket. A dolgozat vizsgálta a kiválasztott társaságok P/E mutatóit az elmúlt megközelítőleg 2-3 évben, a vállalatok teljesítményének tükröződését az árfolyam alakulásban és a Graphisoft Park társaság példáján keresztül az értékelési módszereket.
A kutatás során kiderült, hogy az objektív pénzügyi adatok, a piaci mutatószámok mellett számít a piac aktuális, szubjektív véleménye is, illetve, hogy a cégek szélesebb körének megismertetését szolgálná, ha hivatalos elemzések nemcsak a már ismert cégekre készülnének.
MIRICZ ANIKÓ
Gazdálkodási és menedzsment, III. évfolyam
Piaci értékelődés és vállalati teljesítményekre alapozott értékelés összefüggése két tőzsdei cég példáján
Témavezető: Hollóné dr. Kacsó Erzsébet tanszékvezető főiskolai tanár

A dolgozat arra keresi a választ, hogy milyen összefüggés fedezhető fel a vállalati teljesítmény és a részvényárfolyam alakulása között.E kérdést a magyar tőzsdén két – 16 éve a tőzsdén lévő – gyógyszeripari nagyvállalat (Richter Gedeon Nyrt., Egis Gyógyszergyár Nyrt.) vonatkozásában vizsgálta a szerző, aki a kapcsolat feltárásához klasszikus pénzügyi mutatókat, hagyományos teljesítménymutatókat, illetve brókercégek által készített elemzéseket használt.
A kutatás eredményeként megállapította, hogy létezik az említett kapcsolat és a szakirodalmak komplex mutatószámrendszerekkel és a cash flow alapú értékeléseivel szemben a gyakorlatban a brókercégek elemzéseikben még mindig inkább a teljesítménymutatókat használják szívesebben.
MASZLÁK CSABA
Turizmus-vendéglátás, II. évfolyam
A falusi turizmus tendenciái az Észak-magyarországi régióban
Témavezető: Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna, gyakorlatvezető tanár

A dolgozat célja, hogy a régióban a falusi turizmus létjogosultságát, gazdaságra gyakorolt hatását és a benne rejlő perspektívákat pozitív példákon keresztül bemutassa. A szerző a szakirodalom eredményeinek feldolgozása mellett értékelte a régióval foglalkozó gazdasági, turisztikai és foglalkoztatási felmérések adatait. Továbbá a régió három településének példáján keresztül is vizsgálja a kérdést.
A tanulmány kimutatja, hogy az Észak-magyarországi régió rendelkezik azokkal az adottságokkal, amelyek a falusi turizmust felvirágoztathatják. Megállapítja, hogy az egyik alapfeltétel ehhez a helyi önkormányzatok, a lakosság, a civil szervezetek, és a vállalkozások összefogása.

A XXX. Országos Tudományos Diákköri Konferencia intézményi fordulóin
bemutatott további dolgozatok:

ÁCS GABRIELLA
Közgazdásztanár MA (vállalkozási ismeretek szakterület), I. évfolyam
A PR, mint a középiskolák „túlélésének" eszköze
Témavezető: Dr. Kádek István, főiskolai tanár
FARKAS-KIRÁLY LILLA
emberi erőforrások (BA) szak, III. évfolyam
Az ötödik szabadság
Az Európai Unió kutatási és technológiafejlesztési politikája
a versenyképesség tükrében
Témavezető: Tánczos Tamás, adjunktus

JUHÁSZ ZSANETT
emberi erőforrások (BA) szak, III. évfolyam
Hátrányos helyzetű munkanélküliek munkaerő-piaci helyzete
a szerencsi kistérségben
Témavezető: Tánczos Tamás, adjunktus

PFAFF HENRIK
Gazdálkodási és menedzsment (BA) szak, III. évfolyam
A világgazdasági erőviszonyok átrendeződése,
az országok gazdasági ereje és a vállalatainak sikeressége
közötti összefüggések vizsgálata
Témavezető: Dr. Borsi Balázs, főiskolai docens

SZEPESI ÁDÁM
Turizmus-vendéglátás (BA) szak, III. évfolyam
A lovasturizmus helye a gazdaságban, helyzete Egerben és környékén
Témavezető: Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna, gyakorlatvezető tanár

ZRÓNIK ANETTA
Gazdálkodás és menedzsment (BA) szak, III. évfolyam
Látogatói profil és motiváció a borfesztiválokon:
empirikus felmérések tapasztalatai az Egri borvidékről
Témavezető: Novotny Ádám, adjunktus


< Vissza