SZAKMAI BESZÁMOLÓ

Utolsó módosítás: 2017. július 21.

NTP-HHTDK-16-0058 Jó gyakorlatok alkalmazása a kutatás iránt érdeklődő fiatalok módszertani fejlesztésére a GTK-n

Az elmúlt egy évben a Nemzeti Tehetség Program támogatásával került lebonyolításra a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar tudományos diákköri munkát támogató tehetséggondozó programja „Jó gyakorlatok alkalmazása a kutatás iránt érdeklődő fiatalok módszertani fejlesztésére a GTK-n" címmel.

A programban célként fogalmazódott meg a korábbi pályázatunkban megvalósított sikeres tehetséggondozó program jó gyakorlatát követve, olyan szakmai környezet biztosítása a tehetséges hallgatók számára, melyben az adottságaikhoz igazított kutatási tevékenység irányítható és fejleszthető.

A cél elérése érdekében egy 30 órás kurzus lebonyolítására került sor, 11 hallgató részvételével. A kurzus keretében a magasabb szintű tudományos kutatás eszközeivel ismerkedtek meg a hallgatók, melynek kapcsán olyan ismeretek átadása valósult meg, melyek a közgazdaság- és társadalomtudomány területén folytatott eredményes kutatások lebonyolításához, valamint a feltárt eredmények bemutatásához, a kutatási témák specialitásától függetlenül szükségesek. A kurzusok lebonyolításában öt oktató, hét témakör bemutatásával vett részt. A kurzusok sikerét jelzi, hogy a pályázatban vállalt tíz főhöz képest több hallgató vett részt a foglalkozásokon.

A hallgatók tudományos kutatómunkáját kívánja segíteni az a huszonkét darab szakkönyv – ebből egy angol nyelvű -, négy külső laptop akkumulátor (PowerBank), továbbá azok az irodaszerek is, melyek szintén a Nemzeti Tehetség Program által biztosított források segítségével kerültek beszerzésre.

A program keretei között került megrendezésre 2016. november 30-án az Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia kari fordulója, ahol a kar egri és gyöngyösi campusán hat szekcióban összesen harmincegy dolgozatot mutattak be a hallgatók. A dolgozatok elkészítését és a szekciók munkáját negyvenkét kolléga és hat hallgatói képviselő segítette. A zsűrik a 2017 tavaszán megrendezésre kerülő XXXIII. Országos Tudományos Diákköri konferenciára tizenöt pályaművet juttattak tovább. A pályázat keretei között vállalt hét főhöz képest a konferencián részt vett hallgatók száma lényegesen több, ami az OTDK-ra továbbjutott hallgatók számát viszonyítási pontként tekintve is igaz.

A pályázatban vállalt feladatokon túl, az intézményi TDK konferenciához kapcsoltan kiadásra került egy rezümé kötet nyolcvan példányban, ötvenöt oldal terjedelemben, valamint a kari konferencián bemutatott legszínvonalasabb dolgozatok kivonata tanulmánykötet formájában is megjelent hatvan példányban, száznegyvenegy oldal terjedelemben, mellyel nem pusztán a már TDK keretek között bemutatott tudományos eredményeknek lehet szélesebb publicitást teremteni, hanem a tudományos diákköri munka előtt álló hallgatók számára is motiváció adható.
A fentiek alapján sikeresnek ítélhető tehetséggondozó program tapasztalatai a kar oktatóival történő kiértékelést követően, a jövőre vonatkozó hallgatói tehetséggondozás folyamatába beépítésre kerül.

Eger, 2017. július 20.

 

 

 

Fotódokumentáció

 

Felkészítő kurzus

 

Intézményi TDK konferencia

 

Szakmai tapasztalatok megosztása

 

Beszerzések, kiadványok


< Vissza