Szakmai beszámoló

Utolsó módosítás: 2016. július 26.

NTP-HHTDK-15-0006 „A fiatalok orientálása a gazdasági, társadalmi és piaci folyamatok tudományos kutatása felé”

Az elmúlt egy évben a Nemzeti Tehetség Program támogatásával került lebonyolításra a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar tudományos diákköri munkát támogató tehetséggondozó programja „A fiatalok orientálása a gazdasági, társadalmi és piaci folyamatok tudományos kutatása felé" címmel.

A programban célként fogalmazódott meg olyan szakmai környezet biztosítása a tehetséges hallgatók számára, melyben az adottságaikhoz igazított kutatási tevékenység irányítható és fejleszthető.

A cél elérése érdekében egy 30 és egy 20 órás kurzus lebonyolítására került sor, 12 hallgató részvételével. A 30 órás kurzus keretében a magasabb szintű tudományos kutatás eszközeivel ismerkedtek meg a hallgatók, ennek során olyan ismeretek átadása valósult meg, melyek a közgazdasági és társadalomtudományi területen folytatott eredményes kutatások lebonyolításához, valamint a feltárt eredmények bemutatásához a kutatási témák specialitásától függetlenül szükségesek. A 20 órás kurzus keretében szakmaspecifikus módszerek bemutatására került sor, a hallgatók érdeklődési köréhez igazítva. A kurzusok lebonyolításában tíz oktató, tizenhárom téma bemutatásával vett részt. A kurzusok sikerét jelzi, hogy a pályázatban vállalt tíz főhöz képest több hallgató vett részt a foglalkozásokon.

A hallgatók tudományos kutatómunkáját kívánja segíteni az a húsz darab szakkönyv – ebből három angol nyelvű -, négy külső merevlemez és két e-book olvasó, továbbá azok az irodaszerek is, melyek szintén a Nemzeti Tehetség Program által biztosított források segítségével kerültek beszerzésre.

A program keretei között került megrendezésre 2016. április 27-én az Intézményi Tudományos Diákköri Konferencia kari fordulója, ahol három szekcióban összesen huszonhét dolgozatot mutattak be a hallgatók. A dolgozatok elkészítését és a szekciók munkáját harminchét kolléga és három hallgatói képviselő segítette. A bírálóbizottságok a hallgatók kutatási eredményeit három első, öt második és három harmadik helyezéssel, valamint négy különdíjjal jutalmazták. A zsűrik a 2017 tavaszán megrendezésre kerülő XXXIII. Országos Tudományos Diákköri konferenciára tíz pályaművet juttattak tovább. A pályázat keretei között vállalt hét főhöz képest a konferencián részt vett hallgatók száma lényegesen több, ami az OTDK-ra továbbjutott hallgatók számát viszonyítási pontként tekintve is igaz.

A pályázatban vállalt feladatokon túl, az intézményi TDK konferenciához kapcsoltan kiadásra került egy rezümé kötet ötvenöt példányban, hetvennégy oldal terjedelemben, valamint a kari konferencián bemutatott legszínvonalasabb dolgozatok kivonata tanulmánykötet formájában is megjelent harminc példányban, százharmincnégy oldal terjedelemben, mellyel nem pusztán a már TDK keretek között bemutatott tudományos eredményeknek lehet szélesebb publicitást teremteni, hanem a tudományos diákköri munka előtt álló hallgatók számára is motiváció adható.

A fentiek alapján sikeresnek ítélhető tehetséggondozó program tapasztalatai a kar oktatóival történő kiértékelést követően, a következő tanévre szóló tudományos diákköri munka támogatását célzó pályázati anyagba kerültek beépítésre.

Eger, 2016. július 25. 

 

 

 

Fotódokumentáció

 

Felkészítő kurzus

 

 

 

 

 

Intézményi TDK konferencia

 

 

 

Szakmai tapasztalatok megosztása

 

 

 

 

Beszerzések, kiadványok 

 

 


< Vissza