Intézeti Tudományos Diákkör

Utolsó módosítás: 2020. október 26.

Az Eszterházy Károly Egyetemen, illetve annak jogelőd intézményében több évtizede működnek Tudományos Diákkörök (TDK). A TDK mozgalom a tehetséggondozásnak egy olyan formája, amelyben a hallgatók az egyéni érdeklődési körüknek megfelelően, tanári útmutatással vagy egyénileg dolgoznak a tanszéki tudományos kutatásokhoz kapcsolódó témákon.

A hallgatói kutatómunka eredményeit a diákok tudományos diákköri dolgozatokban összegzik. A sikeresebb pályamunkák részt vehetnek a kétévente megrendezésre kerülő Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon. Az országos megmérettetésen való részvétel előfeltétele a dolgozatok szóbeli prezentációinak előzsűrizése az intézményi Tudományos Diákköri Házi-konferenciákon. A tanszéki szakmai zsűrik minősítése és segítő útmutatása alapján vehetnek részt hallgatóink az országos versenyeken.

"Tudásunk sziget az ismeretlen óceánjában,
és minél nagyobbra nő ez a sziget,
annál hosszabb parton érintkezik az ismeretlennel." (Weisskopf)

A tudományos diákköri tevékenység a közgazdasági tudományterületen hosszú évtizedekre nyúlik vissza intézményünkben. Még 1976-ban kezdődött... Abban az időben gazdaságpolitikai olvasókör működött, ami később alakult át a mai értelemben vett tudományos diákkörré, amelynek tagjai már önálló témakutatásokat végeztek. A 80-as és a 90-es években a pénzügyi, és a gazdasági oktatáshoz kötődő témák domináltak. Akkoriban a Humán Tőke Alapítvány támogatásával a gazdaságismeret tanár szakos hallgatók rendszeresen részt vettek külföldi tőzsdelátogatásokon. E látogatások számos, színvonalas, házi- és országos konferencián díjnyertes TDK dolgozat megszületéséhez adtak inspirációt. Az értéktőzsde látogatások a következők voltak:
1993-Frankfurt; 1994-London; 1995-Párizs; 1996-Prága; 1997-Varsó; 1998-Genf

Az elmúlt években a pénzügyi témák mellett vállalati vizsgálatok, munkaerőpiaci elemzések, marketing-témájú, és a turizmus gazdasági jelentőségét taglaló dolgozatok születtek.

Szeretnénk a TDK tevékenységet megújítani és kiszélesíteni! Minden érdeklődő, a tudományos munka iránt elkötelezett fiatalt várunk TDK-zó hallgatóink közé.
A tudományos diákköri munka előnyei hallgatói szemmel

- a hallgató egy hozzá közel álló témában határok nélkül elmélyedhet
- tapasztalatot szerez egy tudományos kutatás elkészítésében
- bővíti és megtanulja alkalmazni a képzés által nyújtott ismeretanyagot
- megtanul jól és logikusan gondolkodni, miközben könyvekkel és jegyzetekkel körülfalazva, milliónyi gondolatfoszlányból értelmes mondatokat alkot
- gyakorlatot szerez egy előadásra való felkészülésben és a nyilvános szereplésben
- ráépítheti a szakdolgozatát, melynek megírása már nem okoz gondot
- ország-világ előtt megmutathatja tudását
- sikere csakis a hallgató képességein és a ráfordított időn múlik
- amellett, hogy büszke lehet az elért eredményre, esetleg országos helyezésre, még az önéletrajzában is előkelő helyet fog elfoglalni
- továbbtanulásnál plusz pont jár érte
- a szabadidőd eltöltésének egy remek lehetősége

Jelentkezési lap intézményi Tudományos Diákköri Konferenciára: Letölthető dokumentum

Országos Tudományos Diákköri Tanács
www.otdt.hu

A Gazdaságtudományi Intézet TDK felelőse:
Matiscsákné dr. Lizák Marianna
Közgazdaságtan Tanszék, B/226. matiscsakne.marianna@uni-eszterhazy.hu


< Vissza