Házi konferencia 2008.

Utolsó módosítás: 2015. november 09.

2008 őszén a Gazdaságtudományi Intézet Tudományos Diákköri Konferenciáján az alábbi dolgozatok kerültek bemutatásra

Varga Alexandra - Maqsuadi Ali
Gazdálkodási és menedzsment szak, III. évf.
Mobilkommunikáció: a lehetőségek üzlete
(Mobilkommunikáció Magyarországon, Belltől a 3G-ig)
Témavezető: dr. Gaál Béla, főiskolai tanár

A szerzők dolgozatukban a hazai mobilkommunikáció piacának marketing szempontú elemzését hajtották végre. Vizsgálatuk középpontjában az üzletág fejlődésének bemutatása, valamint a jövőbeni lehetőségek feltárása állt. A szerzők munkájuk során sikeresen alkalmazták azokat az ismereteket és módszereket, melyeket főiskolai tanulmányaik során szerezetek.
A fentiek alapján a zsűri első helyen javasolta a dolgozatot az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára.

Elek Ádám
Gazdálkodási és menedzsment szak, III. évf.
A magyar sportmarketing fejlesztésének szükségessége és lehetőségei
Témavezető: Novotny Ádám, tanársegéd

A szerző a magyar sportvezetés prominens személyiségeivel készített interjúi alapján írta meg dolgozatát, melynek alapötletét a magyar olimpiai csapat vártnál gyengébb pekingi szereplése adta. A tanulmány "elsőkézből" származó, széleskörű, megalapozott információbázisra épül, mely alapján nem csupán helytálló értékelést ad a hazai sportmarketing pillanatnyi helyzetéről, hanem a nemzetközi tapasztalatokat is felhasználva, előremutató javaslatokat is tesz.
A zsűri döntése alapján a dolgozat második helyen jutott az országos megmérettetésre.

Bajzát Andrea Rita
Gazdálkodási szak, III. évf .
Minőségirányítás a Phönix-BRV kft-nél
Témavezető: Dr. Papanek Gábor, Professor Emeritus

A tanulmány egy -a gyakorlatban működő- minőségirányítási rendszer hatékonyságát értékeli, kérdőíves felmérés alapján. Kimutatja, hogy a minőségirányítási rendszerek bevezetése és következetes betartása kezdetben bár sok, és a dolgozók által fölöslegesnek ítélt adminisztratív pluszmunkát eredményez, hosszútávon azonban a vevők elégedettségéhez, és így a cég stabil, nyereséges működéséhez vezet.
A zsűri, tekintettel az empirikus kutatás eredményeire valamint annak széleskörű irodalmi megalapozottságára, a dolgozatot második helyen jelölte az országos konferenciára.

Horváth Balázs
Idegenforgalmi szakmenedzser szak, II. évf.
A turizmus szerepe Magyarország gazdaságában a rendszerváltás után
Témavezető: Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna, gyakorlatvezető tanár

A szerző dolgozatában azt a gazdasági ágat elemezte, melyben a jelenlegi és a közelmúlt gazdaságpolitikusai a magyar gazdaság egyik jelentős növekedési potenciálját látják. A vizsgálati eredményekből kitűnt, hogy bár a rendszerváltás óta a turizmus nyújtotta lehetőségek kiaknázása fokozódott, hazánk turisztikai lehetőségei még mindig lényegesen széleskörűbbek annál, mint amit hasznosítunk.
A zsűri a tanulmányban föltárt eredményeket, azok időszerűségét, valamint a szerző kiváló előadói képességét, logikus gondolatmenetét és a témában való jártasságát értékelve, a dolgozatot harmadik helyen javasolta az országos konferenciára.

Szekeres Tünde
Gazdaságismeret szak, IV. évf.
Vállalkozásra fel! (Gazdaságismereti társasjáték középiskolások részére)
Témavezető: dr. Kádek István, főiskolai tanár

A benyújtott, és a konferencián ismertetett pályamű jelen esetben nem elsősorban dolgozat, hanem egy olyan oktatóanyag, mely játékos és ezáltal élvezetes formában segíti a közgazdasági szakközépiskolák tananyagának elmélyítését a tanulókban. Létjogosultságát azok a kísérletek is egyértelműen igazolják, melyeket a szerző több középiskolai osztály tanulói körében is lefojtatott. A kísérletek eredményei az oktatóanyaghoz kapcsolódó elméleti, szakirodalmi és módszertani háttérrel együtt az alkotómunka részét képező konferencia dolgozatban részletes ismertetésre kerülnek.
A zsűri a benyújtott pályaművet innovációs különdíjjal jutalmazta, és az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára javasolta.

A házi konferencián helyezett, és ezzel az országos konferenciára javasolt tanulmányok mellett, további öt dolgozat került bemutatásra, Csesznok Kitti Dorina; Molnár Zsófia; Orosz Boglárka; Bóta István - Simon Dávid; és Kozma Tamás munkájának eredményeként.

A konferencián részt vett hallgatók és konzulens tanáraik
munkáját köszönjük, a továbbjutóknak gratulálunk,
eredményes munkát és az országos konferencián sok sikert kívánunk!


< Vissza