Bemutatkozás

Utolsó módosítás: 2015. április 28.

A Vállalkozás-gazdaságtan Tanszék 2002. január 1-jével alakult, de előtörténete összefonódik az egri, főiskolai szintű közgazdászképzés alapításával, indításával, fejlődésével. A gazdasági képzés bővülése és differenciálódása szervezeti változásokat igényelt. 1999-ben létrejött Gazdaságtudományi Intézetet (GTI) két tanszékkel: az 1990 óta működő Közgazdaságtani és az akkor újonnan létesült Alkalmazott Közgazdasági Tanszékkel. Ez utóbbi tekinthető a jelenlegi tanszékünk jogelődjének.

Oktatási feladataink

A Vállalkozás-gazdaságtan Tanszék szakmai alapfeladata a gazdálkodási- és menedzsment tudományterületek körébe tartozó szakmai ismeretek közvetítése, kiemelt figyelemmel az üzleti gyakorlat által igényelt szakmai-, módszertani kompetenciákra.
A tanszék tantárgyi portfóliója széles, az általunk gondozott tárgyak szakmai jellemzői eltérőek.

A tanszékünk oktatási feladatát képezi:

- az üzleti szakmai alapozó tárgyak jelentős része

- vállalati pénzügyek, számviteli és adózási ismeretek, marketing, értékteremtő folyamatok menedzsmentje, emberi erőforrás menedzsment, továbbá
- a gazdálkodás és a menedzsment alapszak szakmai törzstárgyainak meghatározó hányada

-számvitel-, elemzés, kontrolling, vállalkozásfinanszírozás, marketingmenedzsment, projektmenedzsment, vezetés-szervezés, stratégiai tervezés.
A jelzett tanegységeket a főiskolánkon a három üzleti alapszakon (elsősorban a Gazdálkodási és menedzsment, továbbá Emberi erőforrás, valamint Turizmus-vendéglátás) és e szakokhoz kapcsolódó üzleti felsőfokú szakképzésekben (Idegenforgalmi szakmenedzser, Vállalkozási szakügyintéző, Üzleti szakügyintézõ) nappali és levelező tagozaton is oktatjuk, a szakok tantervének megfelelő szerkezetben.

Mindezeken felül átoktatást végzünk más karokhoz tartozó alapszakokon és felsőfokú szakképzéseken vállalkozási és menedzsment témákban.

Speciális oktatási feladataink:

- Részt veszünk a külföldi hallgatók képzésében. Angol nyelven oktatjuk a stratégiai tervezés és a stratégiai menedzsment tanegységeket (Business Planning - Dr. Papanek Gábor, Strategic Management - Dr. Borsi Balázs).

- A tanszék vendégtanára vezeti 2005. szeptembere óta az Európai Unió Tanácsa által meghirdetett és pályázat keretében elnyert Jean Monnet Chair (magyar és német nyelvű) képzést, mely sikeresen folyik az Eszterházy Károly Főiskola Gazdaságtudományi Intézetében. A kurzus keretében gazdasági elsősorban európai integrációt érintő témájú előadások, foglalkozások valósulnak meg. A két szemeszter sikeres elvégzése esetén, a Jean Monnet Chair két nyelvű /angol, magyar/ végzettséget igazoló bizonyítványa kerül kiadásra.

Kutatási tevékenységünk

A tanszék oktatóinak egyéni kutatási tevékenysége a széles szakmai profilból eredően- sokféle tartalmú és formájú.

- Innováció és az EU gazdasági kapcsolatok témák kutatásába a nem főállású kollégáink révén, irányításukkal kapcsolódunk be;

- A vállalati kutatások több területen (társadalmi felelősségvállalás, vállalkozás-finanszírozás, teljesítmények számbavételének módszerei) zajlanak, elsősorban a PhD kutatások keretében.

- A regionális vállalati kutatásokat, és a vállalkozóvá válásra, a vállalkozói létre való felkészítésre irányuló oktatási témájú kutatásokat más tanszékekkel, és/vagy más intézményekkel együttműködve folytatunk.

A legnagyobb volumenű közös kutatásaink pályázati forrásból valósultak meg.
Kiemelkedő a közelmúlt két jelentős konzorciumi keretekben megvalósult kutatása (melyekben a tanszék oktatói is meghatározó témavezetői, kutatói, oktatói- szerepeket töltöttek be):

- Képzők képzése a diákvállalkozások patronálására oktatókat felkészítő PHARE projekt;

- az észak-magyarországi vállalatok körében, a felsőfokú képzésből kikerülőkkel kapcsolatos elvárásokat, a képzettség tartalmát kutató munkaerőigény felmérés, melyet a ROP 3.3. projekt keretében végeztünk.
A tanszék oktatói valamennyien fontos feladatuknak tartják a hallgatók tudományos kutatómunkájának segítését is.

Katonáné dr. Erdélyi Edit
Tanszékvezető


< Vissza