Dr. Román Róbert

Utolsó módosítás: 2019. augusztus 28.

Személyi adatok:

 

Dr. Román Róbert

 

Beosztás:

főiskolai docens

Önéletrajz (magyar)

Letölthető dokumentum

Önéletrajz (angol)

Letölthető dokumentum

Elérhetőség

 

Iroda:

B-228.

Mellék:

36/520-400/3084

E-mail:

roman.robert@uni-eszterhazy.hu

Fogadóóra:

Szerda: 9.30-10.00
Előzetes, e-mailben történő bejelentkezés alapján.

Levelező tagozatos hallgatóknak minden konzultációs napon igény szerint előzetesen egyeztetve.

Saját honlap:

 
   

Oktatott tárgyak:

Letölthető anyagok

Gazdasági jog II. (nappali)

Letölthető dokumentum


Gazdasági jog II. (levelező)

Letölthető dokumentum

Büntetőjog (nappali)

Letölthető dokumentum

Büntetőjog (levelező)

Letölthető dokumentum

 Jogi alapismeretek (PK) (nappali)

Letölthető dokumentum

Jogi alapismeretek (PK)(levelező)

 

Letölthető dokumentum

Jogi alapismeretek (nappali)

 

Letölthető dokumentum

Jogi alapismeretek (levelező)

Letölthető dokumentum

Jogi ismeretek (oktatói segédanyag)

Letölthető dokumentum
Letölthető dokumentum

Gazdasági jog II. (oktatói segédanyag)

Letölthető dokumentum

Kutatási terület:

 

Gazdasági jog, munkajog, szövetkezeti jog, társasági jog, cégjog, kereskedelmi jog, turizmus jogi szabályozása 

 

Legfontosabb publikációk:

 

Román R. (2010): A gazdasági társaságok vezetőinek képviseleti jogosultsága. Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica Tomus XXVIII. Miskolc University Press. Miskolc, 2010. 471-489. pp.

Román R. (2010): Neuralgic Aspects of Environmental Regulation of Vanishing SMEs. In: Periodica Oeconomica october 2010. 118-130. p.

Román R. (2010): Gazdasági válság, rendes felmondás, rendeltetésellenes joggyakorlás Gazdaság és Jog 2010. május 23-26. old.

Román R. (2009): A turizmus intézményrendszere és jogi szabályozása.

Főiskolai jegyzet. EKF Líceum Kiadó 2009. 1-255. oldal

Román R. (2009): A privatizáció és annak hozadéka – a menedzsment szerepe és szerepváltozása. Pécsi Munkajogi Közlemények 2009. december 81-90. old.

Román R. (2009): A kereskedelmi vezetőkre vonatkozó magyar szabályozás történeti áttekintése a XIX. századtól a XX. század közepéig.

Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica Tomus XXVII/1. Miskolc University Press. Miskolc, 2009. 111-157. pp.

Román R. (2009): A társasági és szövetkezeti vezetők jogviszonyának létesítése és a kizáró okok. Magyar Jog, 2009. október 619-626. old.

Román R. (2009): A szövetkezetek, mint a gazdaság jogalanyai

In: Periodica Oeconomica 2009. május 166-176.old.

Román R. (2008): The Entrepreneurial Activity of the State With Particular Regard to Certain Regions
In: Michael Carmona, János Szlávik, Éva Zám: Periodica Oeconomica Regional Development and Competitiveness. University of Paris-Sorbonne IV – Eszterházy Károly College. Eger,181-196.p.

Román R. (2007): Az egyéni és társas vállalkozások jogi szabályozása
Főiskolai jegyzet. EKF. Líceum Kiadó 1-294. oldal

Román R. (2007): A vezető állású munkavállalókra és a vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályozásról
Jogtudományi Közlöny, 2007. október 464-473. oldal

Román R. (2007): A munkaidő és pihenőidő európai uniós és hazai szabályozásáról Magyar Jog 2007. július 385-394. oldal

Román R. (2006): A tartósan állami tulajdonban lévő vállalkozások jogi szabályozásáról
Magyar Közigazgatás 2006. november 685-697. oldal

Román R. (2006): A magyar kényszervállalkozások problematikája és egy lehetséges német megoldás
Magyar Jog, 2006. július 417-425. oldal

Román R. (2007): A turizmusra és idegenforgalomra vonatkozó szabályozás
In: Kereskedelmi és vendéglátó-ipari tanácsadó 6. rész + Melléklet Verlag Dashöfer Kiadó, Budapest, 2007. 1- 205 oldal

 

 

 

 

 

  

 

 

 


< Vissza