Dr. Kozák Anita

Utolsó módosítás: 2019. szeptember 02.

Személyi adatok:

 

 

Dr. Kozák Anita

 

Beosztás:

főiskolai docens

Önéletrajz (magyar)

Letölthető dokumentum

Önéletrajz (angol)

Letölthető dokumentum

Elérhetőség

 

Iroda:

B/226.

Mellék:

36/520-400/3077

E-mail:

kozak.anita@uni-eszterhazy.hu

 

Fogadóóra:

2019. október 04. 15:00-16:30;
2019. október 11. 14:00-15:30;
2019. október 19. 14:00-15:30;  
Levelező tagozat:
Előzetes, e-mailben történő bejelentkezés alapján

Saját honlap:

 

   

Oktatott tárgyak:

Letölthető anyagok

Kompetenciamenedzsment (nappali)

Letölthető dokumentum

Kompetenciamenedzsment (levelező)

Letölthető dokumentum

Vezetés és szervezés (nappali)

Letölthető dokumentum

Vezetés és szervezés (levelező)

Letölthető dokumentum

Kutatási terület:

 
 

Legfontosabb publikációk:

 

Kozák A. – Móré M. (2015): A mentor kommunikációs kompetenciáinak jelentősége a szervezeti kultúra megismertetésében. MARKETING ÉS MENEDZSMENT 2015:(2) pp. 35-46.

Kozák A. (2015): Szocializáció nagyvállalati környezetben: A beosztás szerepe a szervezeti kultúrába való integráció során. TAYLOR: GAZDÁLKODÁS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT: A VIRTUÁLIS INTÉZET KÖZÉP-EURÓPA KUTATÁSÁRA KÖZLEMÉNYEI 7:(18-19) pp. 83-90.

 

Kozák A. – Kiss I. (2015): Kik a leglojálisabb munkavállalók? A szervezet iránti elkötelezettség különböző dolgozói csoportok körében. MUNKAÜGYI SZEMLE 2015:(2) pp. 50-58.

 

Kozák A. (2015): Munkahelyi orientáció nagyvállalati környezetben: egy empirikus vizsgálat tanulságai. TUDÁSMENEDZSMENT XVI:(1) pp. 121-131.

 

Kozák A. (2014): A mentori rendszer működési tapasztalatairól: Félig strukturált interjús vizsgálat magyar és amerikai HR vezetőkkel. MUNKAÜGYI SZEMLE 5: pp. 62-70.

 

Kozák A. (2014): A munkahelyi beillesztés elméleti kereteinek és a gyakorlat összhangjának vizsgálata amerikai nagyvállalatoknál. AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK = ACTA AGRARIA DEBRECENIENSIS 58: pp. 119-124.

 

Kozák A. (2013): Disciplines and practices for selection and orientation at the workplace within an American company. APSTRACT - APPLIED STUDIES IN AGRIBUSINESS AND COMMERCE 7:(4-5) pp. 83-89.

 

Kozák A. (2013): Az alternatív vitarendezési eljárások (lehetséges) szerepe a munkahelyi szocializáció folyamatában. A VIRTUÁLIS INTÉZET KÖZÉP-EURÓPA KUTATÁSÁRA KÖZLEMÉNYEI 6:(4) pp. 149-159.

 

Kozák A. (2012): Integration at the workplace: studies within multinational pharmaceutical factories in Hungary. APSTRACT - APPLIED STUDIES IN AGRIBUSINESS AND COMMERCE 6:(5) pp. 69-71.

 

Kozák A. (2011): A szervezeti kultúra elmélete és meghatározó elemeinek csoportosítása. GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 3:(1) pp. 204-218.

 

 

 

 

  

 

 

 


< Vissza