Bemutatkozás

Utolsó módosítás: 2019. október 11.

„A turizmus mindenkié"

A turizmus jelentősége és a szektor húzóágazat jellege nemzetközi szinten folyamatosan erősödik. Magyarország természeti, földrajzi, történelmi, kulturális adottságai, sokszínűségében rejlő egyedisége és az elmúlt évek turizmusfejlesztési beruházásainak eredményeképpen a turizmus Magyarország egyik húzóágazatává vált és hazánk egyre előkelőbb helyet foglal el Európa és a világ turisztikai térképén.
Regionális szinten az észak-magyarországi régiót (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád megyék) tekintve a régió különleges adottságaira alapozva a turizmus fejlesztése az elmaradottság mérséklésének, a regionális különbségek csökkentésének elsőszámú lehetséges eszköze. Ebből eredően a differenciált, sokrétű, jellemzően magas szintű turisztikai szakmai ismeretekkel rendelkező szakemberek iránti igény fokozottan jelentkezik e régióban.

A képzés előzményei az Eszterházy Károly Főiskolán


A kor kihívásaira válaszként Főiskolánk az 1990-es évek közepén felismerte a régió igényeire szabott turisztikai képzés szükségességét. A képzés szakmai megalapozása érdekében konzorciumi tagként bekapcsolódtunk olyan nemzetközi pályázati projektekbe, melyek az újfajta, kétéves idegenforgalmi felsőfokú szakképzés (FSZ) programjának kialakítását, hazai képzési rendszerbe való bevezetését tűzték ki célul.
Az Eszterházy Károly Főiskolán 2000-től saját jogon indulhatott az idegenforgalmi szakmenedzser képzés, falusi turizmus szakiránnyal. A felsőfokú szakképzésben végzett hallgatók folytathatták tanulmányaikat főiskolai gazdasági szakjainkon. Felsőfokú szakképzési rendszerünkben a turisztikai képzés súlya a legnagyobb, keresettsége a szigorú képzési- és vizsganormák ellenére töretlen.
2006 szeptemberétől a bolognai képzési rendszernek megfelelően két üzleti alapszakunk indult: a Gazdálkodási és menedzsment, valamint az Emberi erőforrás szakok. Az Emberi erőforrás szaknak nincsenek szakirányai (specializációi léteznek), a Gazdálkodási és menedzsment szakon az új szakok alapítási elveiből adódóan nem jöhetett létre turisztikai szakirány. Ugyanakkor intézményünk elsősorban az egyik legjobb turisztikai adottságokkal és kihasználatlan lehetőségekkel rendelkező hazai térség, az Észak-magyarországi régió felsőfokú végzettségű szakember-igényét hivatott kielégíteni.

A képzésben résztvevő oktatói gárda: a minőségi képzés garanciája


A turisztikai képzésben annak sokrétű ismeretanyagából adódóan intézményünk valamennyi Kara, több tanszéke (földrajz, történelem, kommunikáció, pszichológia, informatika) érintett. A képzés szakmai garanciáját a felsőfokú szakképzésben és a gazdálkodási szak turisztikai szakirányának oktatásában résztvevő, a kapcsolódó kutatásokban is együttműködő kialakult belső oktatói és külső szakembergárda jelenti (az oktatásban több éve résztvevő külső szakemberek a szakma neves képviselői, akik a gyakorlatban irányítói, alkotói, megvalósítói a különböző turisztikai tevékenységeknek).

A turizmus-vendéglátás szak indításának közvetlen okai:


Az új alapszak, a Turizmus-vendéglátás szak indítását intézményünkben a következő fő tényezők indokolták:

• gazdasági trendek, kihívások,
• kiemelkedő regionális és térségi sajátosságok,
• a felsőszintű turisztikai képzés lefedetlen szakmai területei (rései),
• a képzés helyi szakmai támogatottsága,
• intézményünkben a turisztikai képzésnek közel tíz éves múlttal rendelkező hagyományai, és végzett hallgatóink keresettségével, elhelyezkedésével mérhető eredményei vannak.

A Turizmus-vendéglátás szak szakirányai az egészségturizmus, borturizmus, sportturizmus, valamint a kulturális- és vallási turizmus az adottságok és a turisztikai fejlesztési célkitűzések maximális figyelembevételén alapulnak, emellett megvalósításukhoz az intézmény megfelelő képzési múlttal, kutatási tapasztalatokkal és szakmai háttérrel rendelkezik.

A képzés indokoltsága, jövőorientáltsága;
a továbblépés lehetőségei hallgatóink számára

A fentiekben vázolt tényezők együttesen szükségessé tették a turisztikai képzési rendszerünk különböző szinteken és speciális (keresleti trendeknek megfelelő, ugyanakkor a régió adottságaihoz igazodó, egyúttal egyedi) szakirányokon való kiépítését.
Képzéseink elsődleges és legfontosabb célja a felsőoktatás és a munkaerőpiac igényeinek összekapcsolása. Célunk, hogy tehetséges hallgatóinknak biztos továbbtanulási lehetőséget és a munkaerő-piacra alapszakkal kilépőknek megbízható és gyakorlatorientált tudást nyújtsunk, amelyet részben az egyetemhez tartozó tanszállodákban (Hotel E*Stella – Eger, Hotel Furmint - Sárospatak, Hotel Opál – Gyöngyös), részben pedig a duális képzéshez tartozó egyre növekvő számú partnereknél mélyíthetnek el a hallgatók.
A 2008/2009-es tanévben elindított Turizmus-vendéglátás alapszakra elsősorban az üzleti képzési ág mesterszakjai építhetők. Egyetemünkön az alapszakra építhető mesterszak lehet elsősorban a Turizmus menedzsment szak, de jó alapot nyújthat a Regionális és környezeti gazdaságtan, a Marketing, valamint a Master of Business Administration mesterszakokra is.

 

Domjánné Dr. Nyizsalovszki Rita
Tanszékvezető


< Vissza