Bemutatkozás

Utolsó módosítás: 2019. október 01.

VÁLLALKOZÁS-GAZDASÁGTAN TANSZÉK

A Vállalkozás-gazdaságtan Tanszék 2002. január 1-jével alakult, de előtörténete összefonódik az egri közgazdászképzés fejlődésével. A rendszerváltás utáni években a gazdasági képzés bővülése és differenciálódása szervezeti változásokat igényelt. 1999-ben létrejött – a 1990 óta működő Közgazdaságtani Tanszék mellett – az Alkalmazott Közgazdasági Tanszék, amely jelenlegi tanszékünk jogelődjének tekinthető. A tanszéket jelenleg nyolc főállású oktató alkotja, közülük öten PhD-val, két kolléga pedig habilitációs oklevéllel is rendelkezik.

Oktatási feladataink:
A Tanszék szakmai alapfeladata a kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok gazdálkodásának és menedzsmentjének körébe tartozó szakmai ismeretek oktatása és kutatása, kiemelt figyelemmel az üzleti gyakorlat által igényelt ismeretekre és kompetenciákra.

A tanszékünk által oktatott tárgyak az alábbi szakterületeket ölelik fel:
• Elemzés és ellenőrzés
• Marketing, piackutatás és statisztika
• Pénzügy és számvitel
• Projekttervezés- és finanszírozás
• Stratégiai és üzleti tervezés
• Vállalati gazdaságtan
• Vállalkozási ismeretek

A fenti témákat az Egyetem üzleti alapszakjain (Gazdálkodási és menedzsment, Emberi erőforrás, Turizmus-vendéglátás, Gazdaságinformatikus) és az e szakokhoz kapcsolódó felsőoktatási szakképzéseken (FOSZ), nappali és levelező tagozaton egyaránt tanítjuk. Továbbá oktatunk kurzusokat más egyetemi karokhoz tartozó szakokon is, jelenleg vállalkozási ismeretek, projektmenedzsment és pénzügyi/számviteli témákban.

Tanszékünk gondozza a Gazdálkodási és menedzsment képzéshez tartozó BA és FOSZ szakokat, amelyek az Egyetem legnépszerűbb képzési programjai közé tartoznak.

Kutatási tevékenységünk
Tanszékünk munkatársai kutatási tevékenységük során a vállalkozó szervezeteket és stakeholdereiket vizsgálják, különböző aspektusokból. Kiemelendő a vállalkozások és vállalatok innovációs tevékenységének mikro- és makroszintű kutatása, valamint a vállalkozói-üzleti tevékenység társadalmi hatásainak elemzése, mind szervezeti oldalról (társadalmi felelősségvállalás és környezettudatosság) mind a vevők szemszögéből (egészségtudatosság- és marketing, funkcionális élelmiszerek fogyasztása).

Dr. Novotny Ádám
tanszékvezető


< Vissza