TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

Utolsó módosítás: 2020. szeptember 16.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:
felsőfokú közgazdász-asszisztens turizmus szakirányon (Economist Assistant in Tourism and Catering Specialized in Tourism) felsőfokú közgazdász-asszisztens vendéglátó szakirányon (Economist Assistant in Tourism and Catering Specialized in Catering)

Képzési terület: gazdaságtudományok
Munkarend (tagozat): nappali / levelező
A képzési idő félévekben: 4 félév
A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit
Választható szakirányok: turizmus, vendéglátás

A képzés célja olyan, az elméleti és gyakorlati ismeretek birtokában lévő, azokat munkájuk során hasznosítani képes, idegen nyelve(ke)t beszélő, turisztikai és vendéglátó vállalkozásoknál dolgozó gazdasági szakemberek képzése, akik alkalmasak a fogyasztói igények feltárására és megértésére, színvonalas szolgáltatások megvalósítására, tartalmi továbbfejlesztésére, illetve a szervezőmunkában való közreműködésre, a szakterületen működő mikro- és kisvállalkozások alapítására, vezetésére és működtetésére, valamint közép- és nagyvállalatok egyes részlegeinek irányítására, illetve felsővezetők munkáját segítő szakreferensi és asszisztensi feladatok ellátására.

Az ideális jelentkező:
- jellemzi az új iránti érdeklődés, a kreativitás
- nyitott, szeret emberekkel foglalkozni, problémáikra megoldásokat találni
-szívesen tölti idejét hazai és külföldi vendégek megismerésével, fogadásával, szabadidejük hasznos eltöltésének segítésével, érdeklődik természeti, kulturális és történelmi értékeink iránt
-magas szintre kívánja fejleszteni nyelvtudását, részt kíván venni a hazai turizmus fejlesztésében
-fontosnak tartja, hogy egy jó idegenforgalmi szakember gazdálkodási és szervezési ismeretekkel rendelkezzen.

A szakon elsajátítható ismeretek, főbb tárgyak:
-kulcskompetencia modul: munkaerő-piaci, kommunikációs, informatikai, szakmai idegen nyelvi ismeretek
-közgazdaságtani, üzleti alapismeretek (pl. vállalati gazdaságtan, pénzügytan, számvitel, statisztika, projektmenedzsment)
-turizmus-vendéglátás szakmai ismeretek (turisztikai erőforrások, rendezvényszervezés, szállásadás, kulturális turizmus)
-szakirányos ismeretek
- turizmus (pl.: turisztikai és vendéglátó ismeretek, EU-s fejelsztéspolitika)
-vendéglátás (pl.: vendéglátó ismeretek, gasztroturizmus, gasztronómiai kultúra)

A képzés tantervei

A szak tanegységlistái tanulmányaikat 2020-ban kezdőknek, Vendéglátás szakirány: nappalilevelező

A szak tanegységlistái tanulmányaikat 2020-ban kezdőknek, Turizmus szakirány: nappali,levelező
A szak tanegységlistái tanulmányaikat 2019-ben kezdőknek, Turizmus szakirány:    nappali;levelező
A szak tanegységlistái tanulmányaikat 2019-ben kezdőknek, Vendéglátás szakirány:nappalilevelező
A szak tanegységlistái tanulmányaikat 2018-ban kezdőknek Turizmus szakirány:      nappali;levelező
A szak tanegységlistái tanulmányaikat 2018-ban kezdőknek Vendéglátás szakirány: nappali;levelező
A szak tanegységlistái tanulmányaikat 2017-ben kezdőknek Turizmus szakirány:      nappali;levelező
A szak tanegységlistái tanulmányaikat 2017-ben kezdőknek Vendéglátás szakirány: nappali;levelező

Idegennyelvi követelmény
A felsőoktatási szakképzésben a szakképzettség megszerzéséhez legalább középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő államilag elismert szaknyelvi vizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

A szakmai gyakorlat követelményei
A szakmai gyakorlat a képzés negyedik félévében, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara felsőoktatási gyakorlóhelyi nyilvántartásában szereplő szervezetnél vagy felsőoktatási intézményben, illetve annak gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében (tanműhely, tanszálloda, tanétterem, laboratórium, taniroda), valamint a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szervezetnél, továbbá egyesületnél, alapítványnál és egyéb gazdálkodó szervezetnél végzett gyakorlat.

Továbbtanulási lehetőségek
A továbbtanulni szándékozó hallgatóink intézményünkben elsősorban turizmus-vendéglátás alapszakon folytathatják tanulmányaikat, de lehetőség van gazdálkodási és menedzsment, emberi erőforrások és gazdaságinformatikus szakokon való továbbtanulásra is.

A szakma szépségei"
A szakma egyik szépségét adja, hogy mint turisztikai szakember, munkája során az emberekkel foglalkozhat, emberi igényekkel, szükségletekkel szembesülhet. A nemzetgazdaság kulcsfontosságú, fejlődő ágazatában fog tevékenykedni, ezért lehetősége nyílik újabb tapasztalatszerzésre, állandó szakmai továbbképzésre, egyéni előmenetelre is. Az idegenforgalom területén vállalkozóként önálló elemzési, értékelési, szervezési, ellenőrzési feladatokat láthat el. A menedzsment tagjaként egységvezetői szinten, vagy a felső vezetést segítő szakreferensi minőségben, vagy ügyintézőként tervezési, marketing (főként PR), pénzügyi, számviteli és munkaszervezési tevékenységekkel foglalkozhat.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek
A végzett hallgatóinkat általános idegenforgalmi szakmai ismereteik alkalmassá teszik: turisztikai információs pontokon tájékoztató, szervező, előadói feladatok ellátására, idegenforgalmi egységekben – utazásszervező és utazásközvetítő vállalkozásokban, utazási irodákban, idegenfogalmi szálláshelyeken, idegenforgalmi hivatalokban, szabadidőközpontokban-, valamint a turizmus koordinálásával foglalkozó egyéb szervezetekben – önkormányzatok, kamarák – előadói, szakreferensi tevékenységek végzésére.

A szakkal kapcsolatos további információ

Eszterházy Károly Egyetem, Oktatási Igazgatóság, Felvételi és Képzésszervezési Osztály
3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Telefon: 36/520-400/3179
E-mail: felvi@uni-eszterhazy.hu
Honlap: https://felvi.uni-eszterhazy.hu/

Domjánné dr. Nyizsalovszki Rita, szakfelelős
Eszterházy Károly Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Gazdaságtudományi Intézet
3300 Eger, Egészségház u. 4.; Telefon: (36) 520-400/3057 mellék
E-mail: nyizsalovszki.rita@uni-eszterhazy.hu

 


< Vissza