KÖZGAZDÁSZTANÁR MESTERKÉPZÉSI SZAK

Utolsó módosítás: 2020. szeptember 16.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles közgazdásztanár (közgazdaságtan / pénzügy-számvitel / vendéglátás-idegenforgalmi / kereskedelem-marketing / vállalkozási ismeretek) (Teacher of Economics (Theoretical Economics; Finance and Accounting; Catering and Tourism; Trade and Marketing; Entrepreneurial Studies))

Képzési terület: pedagógusképzés

Munkarend (tagozat) osztatlan képzésben: nappali / levelező
A képzési idő félévekben osztatlan képzés esetén: 10 félév
A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma osztatlan képzésben: 300 kredit
Munkarend (tagozat) rövid ciklusú képzésben: levelező
A képzési idő félévekben rövid ciklusú képzés esetén: előképzettségtől függően 2-4 félév
A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma 2 féléves képzésben: 60 kredit
A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma 4 féléves képzésben: 120 kredit

Választható specializációk: közgazdaságtan, pénzügy-számvitel, vendéglátás-idegenforgalmi, kereskedelem-marketing, vállalkozási ismeretek

A képzés célja olyan közgazdásztanárok képzése, akik alkalmasak a közoktatásban, az iskolarendszerű és iskolarendszeren kí¬vüli szakképzésben, valamint a felnőtt¬oktatásban a résztvevők közgazdasági szemléletének és általános gazdasági, vállalkozási ismereteinek, szaktudá¬sának megalapozására, a gazdasági szakképzésben pedig a vállalkozási is¬mereteket közvetítő szakmai tárgyak elméleti és gyakorlati oktatására. Al¬kalmassá válnak továbbá pedagógiai kutatások végzésére.

Az ideális jelentkező:
Elhivatottságot érez a tanári pálya iránt, szívesen adna át gazdasági ismereteiket olyan diákoknak, vagy felnőtteknek, akik közgazdasági szakközépiskolákban vagy egyéb szakképző tanfolyamokon ismerkednek a gazdaság világával és készülnek majdani, üzleti jellegű tevékenységükre.

Az osztatlan tanárképzés (10 félév) azoknak az érettségivel rendelkező fiataloknak ajánlott, akik elhivatottak a tanári pálya iránt, gazdasági és tanári ismereteket egyaránt kívánnak szerezni. A rövid ciklusú képzés 2 féléves formában azoknak a főiskolai gazdaságismeret vagy diszciplináris mesteroklevéllel rendelkezőnek ajánlott, akik szeretnék szakmai ismereteiket bővíteni, aktualizálni vagy szakemberként orientálódnak a tanári pálya felé. A rövid ciklusú képzés 4 féléves formájába gazdaságtudományi képzési területen szerzett alapszakos diplomával (kivéve emberi erőforrások) vagy üzleti szakoktató végzettséggel lehet belépni. Ez a képzési forma ajánlott azoknak az ügyviteli szakirányos üzleti szakoktató kollégáknak, akik magasabb szintű tanári végzettséget kívánnak szerezni szakterületükön.

A szakon elsajátítható ismeretek, főbb tárgyak:
A képzés során tanulmányozandó ismeretkörök két nagy csoportra oszlanak. Az egyik blokkba a „tanári mesterség" tárgyai tartoznak, a tárgyak másik blokkja szakmai és szakmódszertani jellegű.

A rövid ciklusú képzésbe történő jelentkezés feltételei

A 2 féléves közgazdásztanár szakra a szakterülete szerinti nem tanárszakon szerzett mesterfokozattal vagy ugyanazon a szakterületen szerzett tanári szakképzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek.

A 4 féléves közgazdásztanár szakra a gazdaságtudományok képzési területen meghatározott - az emberi erőforrások szak kivételével - bármely alapképzési szakos végzettséggel, illetve ezeknek megfeleltethető főiskolai szintű végzettséggel rendelkezők jelentkezhetnek.

A felvételi eljárás során a rövid ciklusú képzések esetében motivációs elbeszélhetésre kerül sor.

A képzés tantervei

Osztatlan közgazdásztanár szak tanegységlistái tanulmányaikat 2020-ban kezdőknek:nappalilevelező 

Osztatlan közgazdásztanár szak tanegységlistái tanulmányaikat 2019-ben kezdőknek:nappali és levelező
Osztatlan közgazdásztanár szak tanegységlistái tanulmányaikat 2018-ban kezdőknek: nappali és levelező
Osztatlan közgazdásztanár szak tanegységlistái tanulmányaikat 2017-ben kezdőknek: nappali és levelező
Osztatlan közgazdásztanár szak tanegységlistái tanulmányaikat 2016-ban kezdőknek: nappali és levelező
Osztatlan közgazdásztanár szak tanegységlistái tanulmányaikat 2015-ben kezdőknek: nappali és levelező

Rövid ciklusú tanárképzés (2, illetve 4 félév)tanulmányaikat 2020-ban kezdőknek: levelező

Rövid ciklusú tanárképzés [2, illetve 4 félév] tanulmányaikat 2019-ben kezdőknek: levelező

Rövid ciklusú tanárképzés [2, illetve 4 félév] tanulmányaikat 2018-ben kezdőknek: levelező

Idegennyelvi követelmény
A mesterfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés
A mesterszak hallgatói megszerzett szakmai ismereteikre, valamint pedagógiai felkészültségükre alapozva gazdasági és neveléstudományi doktori iskolák irányába léphetnek tovább.

„A szakma szépségei"
A mesterképzési szakon végzettek alkalmasak a szakmai tanári feladatok (szakmai tárgyak elméleti és gyakorlati oktatása, gyakorlóirodai tanulás szervezése) ellátására; a közoktatásban és az iskolarendszeren kívül a fiatalok és a felnőttek gazdasági szemléletének erősítésére, gazdasági-ismeretterjesztő funkció betöltésére; pedagógiai kutatási, valamint tananyagfejlesztő tevékenység ellátására.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek
A közoktatás intézményeiben, a szakképzésben és a felnőttképzésben egyaránt szükség van az üzleti-vállalkozási ismeretek szakszerű oktatására képes tanárokra. Magyarországon, különösen az elmaradottabb régiókban különösen indokolt a vállalkozásra, önmenedzselésre képes, piaci és piacképes ismeretekkel rendelkező munkaerő-állomány képzése. Ehhez a vállalkozási ismeretek és kompetenciák átadására képes tanárok kellenek.
A közgazdásztanárok mindenekelőtt a közgazdasági szakközépiskolákban, továbbá a szakképzési és felnőttképzési intézményekben találnak álláslehetőséget. (A modern gazdasági-pénzügyi kultúra terjesztésének igénye egyre inkább polgárjogot nyer, így a közgazdásztanárok a nem-szakmai középiskolákban is megjelennek.)

A szakkal kapcsolatos további információ

Eszterházy Károly Egyetem, Oktatási Igazgatóság, Felvételi és Képzésszervezési Osztály
3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Telefon: 36/520-400/3179
E-mail: felvi@uni-eszterhazy.hu
Honlap: https://felvi.uni-eszterhazy.hu/

Dr. Tánczos Tamás, szakfelelős
Eszterházy Károly Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Gazdaságtudományi Intézet
3300 Eger, Egészségház u. 4.; Telefon: (36) 520-400/3090 mellék
E-mail: tanczos.tamas@uni-eszterhazy.hu

 


< Vissza