GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK

Utolsó módosítás: 2020. szeptember 16.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon (Economist in Business Administration and Management)

Képzési terület: gazdaságtudományok
Munkarend (tagozat): nappali / levelező
A képzési idő félévekben: 7 félév
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 + 30 kredit
Választható specializációk: vállalkozásszervezés; kontrolling; logisztika; sportgazdasági; turizmusgazdasági

A képzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és a specializációk keretében megszerzett tudásuk birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények működési folyamatainak és gazdasági kapcsolatainak megismerésére, tervezésére, elemzésére. A gyakorlati tudás és tapasztalat megszerzését követően pedig képesek a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére.

Az ideális jelentkező:
- érdeklődő, racionális gondolkodású, kreatív
- érdekli a gazdaság jelenségvilága a vállalkozások szintjén és tágabb összefüggésekben
- képes hatékonyan kommunikálni és társaival valamely közös célért együtt dolgozni,
- idegen nyelvi ismereteit a gazdasági szakmai nyelvhasználat irányába is kívánja fejleszteni,
- talpraesettség, jó szervezőkészség jellemzi,
- képességet érez magában a folyamatok menedzselésére,
- döntéseit körültekintően, megalapozottan és gyorsan hozza

A szakon elsajátítható ismeretek, főbb tárgyak:
- általános módszertani és közgazdaságtani alapozó tárgyak (pl.: gazdaságmatematika, statisztika, kutatásmódszertan, mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan);
- társadalomtudományi alapismeretek (pl.: gazdaságtörténet, filozófiatörténet, pszichológiai elméleti alapok, szociológiai ismeretek);
- üzleti alapozó tantárgyak (pl.: vállalati gazdaságtan, számviteli alapok, pénzügytan, vállalati pénzügyek, gazdasági jog, marketing, adózás, emberi erőforrás gazdálkodás);
- készségfejlesztő tárgyak (pl.: tanulásmódszertan, üzleti kommunikáció, informatika);
- gazdálkodási és menedzsment szakmai ismeretei (pl.: stratégiai tervezés, értékteremtő folyamatok menedzsmentje, innovatív vállalkozások menedzsmentje, vezetés és szervezés, döntéselmélet, pénzügyi számvitel, piackutatás);
- szakmaspecifikus idegen nyelv (angol, német)
- Speciális tudást adó ismeretek: a specializációk tárgyai
- vállalkozásszervezés (pl.: vállalatértékelés, vállalati kultúra, minőségmenedzsment, vállalati információs rendszerek, üzleti tervezés)
- kontrolling (pl.: vezetői számvitel, pénzügyi kontrolling, személyügyi kontrolling)
- logisztika (pl.: szállítás, szállítmányozás, ellátási lánc menedzsment, e-business, beszerzési logisztika)
- sportgazdasági (pl.: sportmenedzsment, sportmarketing, sportdiplomácia, sportrendezvény-szervezés)
- turizmusgazdasági (pl.: turisztikai erőforrások, turisztikai és vendéglátó marketing, turisztikai rendezvények szervezése, turizmusföldrajz)

A képzés tantervei

A szak tanegységlistája a tnaulmányaikat 2020-ban kezdőknek:nappalilevelező

A szak tanegységlistái tanulmányaikat 2019-ben kezdőknek:nappali;levelező
A szak tanegységlistái tanulmányaikat 2018-ban kezdőknek:nappali;levelező
A szak tanegységlistái tanulmányaikat 2017-ben kezdőknek:nappali;levelező
A szak tanegységlistái tanulmányaikat 2016-ban kezdőknek:nappali;levelező

Idegennyelvi követelmény
Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert, felsőfokú (C1), komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A szakmai gyakorlat követelményei
A szakmai gyakorlat tizenkettő hét időtartamú (nappali tagozaton 400 óra, részidős képzésben 200 óra) összefüggő gyakorlat.

Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés
Az alapszakon jó eredménnyel végző, továbbtanulni szándékozó hallgatóink átléphetnek a lineáris képzés következő ciklusába, a mesterképzés (MA/MSc) szakaszába. A gazdálkodási és menedzsment alapszakhoz elsősorban a vezetés és szervezés, a vállalkozásfejlesztés, a pénzügy, a számvitel, a nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, a marketing, a közgazdásztanár és az ellátási-lánc menedzsment mesterképzési szak kapcsolható, de a gazdaságtudományi képzési terület bármely további mesterképzésébe van belépési lehetőség.

„A szakma szépségei"
A szakma gyakorlása – ha valaki élvezi a kihívásokat – művelői számára izgalmas, szép feladatot jelent. Amellett, hogy a különböző vállalkozások gazdálkodásának irányítására egy-egy szakterület koordinálására hivatott, nem csupán szűk mikrogazdasági kérdésekkel foglalkozik a közgazdász oklevéllel rendelkező szakember. A vállalkozások belső szakmai kérdéseire a makro- és a nemzetközi folyamatok ismeretében tud megfelelő válaszokat találni, s hogy ezek után kinek sikerül az erőforrásokat optimálisan vagy optimumhoz közeli módon működtetni, a gazdálkodás folyamatait menedzselni – ez a szakma igazi kihívása.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek
Végzett hallgatóink gazdasági társaságoknál, vállalkozásokat támogató szervezeteknél (kamarák, vállalkozás-fejlesztési alapítványok, regionális fejlesztési ügynökségek stb.),
nonprofit szervezeteknél, költségvetési szerveknél helyezkedhetnek el.
Az egyetemünkön megszerezhető iskolai végzettséggel és képzettséggel rendelkezők alkalmasak a gazdálkodó szervezetekben szakképzettségüknek megfelelő munkakörök betöltésére, a problémamegoldó technikák, vállalati döntések előkészítésében való alkalmazására, a hazai és a nemzetközi üzleti környezetben hatékonyan kommunikálni, önálló karrierépítésre, a környezeti változásokhoz való alkalmazkodásra, a gazdálkodó szervezetek általános gazdálkodásához és szervezéséhez kapcsolódó munkakörökben vezetői feladatok ellátására.

A szakkal kapcsolatos további információ

Eszterházy Károly Egyetem, Oktatási Igazgatóság, Felvételi és Képzésszervezési Osztály
3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Telefon: 36/520-400/3179
E-mail: felvi@uni-eszterhazy.hu
Honlap: https://felvi.uni-eszterhazy.hu/

Dr. Novotny Ádám, szakfelelős
Eszterházy Károly Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Gazdaságtudományi Intézet
3300 Eger, Egészségház u. 4.; Telefon: (36) 520-400/3084 mellék
E-mail: novotny.adam@uni-eszterhazy.hu

 


< Vissza