GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

Utolsó módosítás: 2020. szeptember 16.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: felsőfokú gazdasági menedzser-asszisztens (Business Administration Assistant)

Képzési terület: gazdaságtudományok
Munkarend (tagozat): nappali / levelező
A képzési idő félévekben: 4 félév
A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik ismerik a gazdálkodási és menedzsment folyamatok irányításának, szervezésének, működtetésének alapelveit és módszereit. Tisztában vannak a vállalati gazdálkodás finanszírozási, számviteli, adózási alapjaival, a munka- és ügyvitelszervezési eljárásokkal, a döntéstámogatás és a kontrolling módszertani alapjaival, az információs és a kommunikációs technikákkal.

Az ideális jelentkező:
- érdeklődő, racionális gondolkodású, kreatív
- érdekli a gazdaság jelenségvilága a vállalkozások szintjén és tágabb összefüggésekben,
- képes hatékonyan kommunikálni és társaival valamely közös célért együtt dolgozni
- talpraesettség, jó szervezőkészség jellemzi, döntéseit körültekintően, megalapozottan és gyorsan hozza.

A szakon elsajátítható ismeretek, főbb tárgyak:
- kulcskompetencia modul: munkaerő-piaci, kommunikációs, informatikai, szakmai idegen nyelvi ismeretek
-közgazdaságtani, üzleti alapismeretek (pl. vállalati gazdaságtan, pénzügytan, számvitel, statisztika, projektmenedzsment)
-gazdálkodási és menedzsment szakmai ismeretek stratégiai és üzleti tervezés, elemzés, ellenőrzés, kisvállalkozási ismeretek, vállalati információs rendszerek, fogyasztói és vásárlói magatartás; kereskedelmi ismeretek)

A képzés tantervei

A szak tanegséglistája tanulmányaikat 2020-ban kezdőknek: nappali,levelező

A szak tanegységlistái tanulmányaikat 2019-ben kezdőknek:nappali;levelező
A szak tanegységlistái tanulmányaikat 2018-ban kezdőknek: nappali; levelező
A szak tanegységlistái tanulmányaikat 2017-ben kezdőknek: nappali; levelező

Idegennyelvi követelmény
Alapszintű szakmai idegennyelvtudás, melyet a hallgatók két féléven keresztül a szakmaspecifikus idegen nyelv kurzusok keretében sajátítanak el.
A szakmai gyakorlat követelményei
A szakmai gyakorlat a képzés negyedik félévében a felsőoktatási intézményben, illetve annak gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében (tanműhely, tanszálloda, tanétterem, laboratórium, taniroda), valamint a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szervezetnél, továbbá egyesületnél, alapítványnál és egyéb gazdálkodó szervezetnél végzett gyakorlat.

Továbbtanulási lehetőségek
A továbbtanulni szándékozó hallgatóink intézményünkben elsősorban gazdálkodási és menedzsment, valamint emberi erőforrások alapképzési szakon folytathatják tanulmányaikat, de lehetőség van turizmus-vendéglátás és gazdaságinformatikus szakokon való továbbtanulásra is.

„A szakma szépségei"
A szakma gyakorlása - ha valaki élvezi a kihívásokat - művelői számára izgalmas, szép feladatot jelent. A vállalkozások belső szakmai kérdéseire a makro- és a nemzetközi folyamatok ismeretében tud megfelelő válaszokat találni, s hogy ezek után kinek sikerül az erőforrásokat optimálisan vagy optimumhoz közeli módon működtetni, a gazdálkodás folyamatait menedzselni - ez a szakma igazi kihívása.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek
Végzett hallgatóink gazdasági társaságoknál, vállalkozásokat támogató szervezeteknél (kamarák, vállalkozás-fejlesztési alapítványok, regionális fejlesztési ügynökségek stb.),
nonprofit szervezeteknél, költségvetési szerveknél helyezkedhetnek el.
A gazdálkodó szervezetekben szakképzettségüknek megfelelő munkakörök betöltésére; a problémamegoldó technikák, vállalati döntések előkészítésében való alkalmazására; a gazdálkodó szervezetek általános gazdálkodásához és szervezéséhez kapcsolódó munkakörökben asszisztensi feladatok ellátására.

A szakkal kapcsolatos további információ

Eszterházy Károly Egyetem, Oktatási Igazgatóság, Felvételi és Képzésszervezési Osztály
3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Telefon: 36/520-400/3179
E-mail: felvi@uni-eszterhazy.hu
Honlap: https://felvi.uni-eszterhazy.hu/

Dr. Novotny Ádám, szakfelelős
Eszterházy Károly Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Gazdaságtudományi Intézet
3300 Eger, Egészségház u. 4.; Telefon: (36) 520-400/3084 mellék
E-mail: novotny.adam@uni-eszterhazy.hu

 


< Vissza