EMBERI ERŐFORRÁSOK ALAPKÉPZÉSI SZAK

Utolsó módosítás: 2020. szeptember 16.

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon (Economist in Human Resource Management)

Képzési terület: gazdaságtudományok
Munkarend (tagozat): nappali / levelező
A képzési idő félévekben: 7 félév
Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 + 30 kredit

A képzés célja a gazdaságtudományokban jártas, módszertanilag felkészült, megfelelő szakmai és általános műveltséggel rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik társadalomtudományi, közgazdasági, üzleti és menedzsment ismereteikre támaszkodva képesek az emberierőforrás-gazdálkodás funkcionális területeinek ellátására, a munkaerő piacok elemzésére, az érdekegyeztetési folyamatok koordinálására. Képesek az érintett területeken tervezési, szervezési, elemzési, döntés-előkészítési és szolgáltatási feladatok megoldására, kisebb gazdálkodó szervezetek emberierőforrás-gazdálkodásának irányítására, illetve nagyobb szervezetek esetében egy-egy részterület önálló ellátására, irányítására, valamint projektekben való hatékony közreműködésre.

Az ideális jelentkező:
- foglalkoztatja a gazdaság jelenségvilága, a vállalkozások szintjén, de tágabb (országos, uniós, világgazdasági) összefüggésekben is;
- érdeklődő a munkaerő-piaci és foglalkoztatáspolitikai folyamatok iránt;
- érdekli az emberekkel való foglalkozás, kapcsolatteremtés, embertársai megismerése, képességeik fejlesztése;
- jól tűri, és kezelni is képes a konfliktusokat;
- el akarja sajátítani a munka világához kapcsolódó probléma-megoldási folyamatok tervezéséhez és irányításához szükséges ismereteket;
- szívesen dolgozna a személyzeti kiválasztásban fejvadász vagy tanácsadó cégeknél;
- munkaügyi központokban, munkaközvetítő irodákban vagy munkaerő kölcsönzéssel foglalkozó szervezeteknél szeretne elhelyezkedni;
- személyzeti/HR/munkaügyi osztályon tervező, fejlesztő vagy támogató tevékenységet végezne.

A szakon elsajátítható ismeretek, főbb tárgyak:
- általános módszertani és közgazdaságtani alapozó tárgyak (pl.: gazdaságmatematika, statisztika, kutatásmódszertan, mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan);
- társadalomtudományi alapismeretek (pl.: gazdaságtörténet, filozófiatörténet, pszichológiai elméleti alapok, szociológiai ismeretek);
- üzleti alapozó tantárgyak (pl.: vállalati gazdaságtan, számviteli alapok, pénzügytan, gazdasági jog, marketing, vezetés és szervezés);
- készségfejlesztő tárgyak (pl.: tanulásmódszertan, üzleti kommunikáció, mediáció);
- emberierőforrás-gazdálkodás szakmai ismeretei (pl.: személyügyi tevékenység, kompetenciamenedzsment, szervezetfejlesztés, karriermenedzsment, felnőttképzés, vállalati oktatáspolitika, szemágyi informatika, szervezet- és munkapszichológia);
- szakmaspecifikus idegen nyelv (angol, német).

A képzés tantervei

A szak tanegységlistái tanulmányaikat 2020-ban kezdőknek: nappalilevelező

A szak tanegységlistái tanulmányaikat 2019-ben kezdőknek:nappali;levelező
A szak tanegységlistái tanulmányaikat 2018-ban kezdőknek:nappali;levelező
A szak tanegységlistái tanulmányaikat 2017-ben kezdőknek:nappali;levelező
A szak tanegységlistái tanulmányaikat 2016-ban kezdőknek: nappalilevelező

Idegennyelvi követelmény
Az alapfokozat megszerzéséhez államilag elismert legalább középfokú C típusú szaknyelvi vagy felsőfokú C típusú általános nyelvvizsga, illetve ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

A szakmai gyakorlat követelményei
A szakmai gyakorlat tizenkettő hét időtartamú (nappali tagozaton 400 óra, részidős képzésben 200 óra) összefüggő gyakorlat.

Továbbtanulási lehetőségek, doktori képzés
Az alapszakon jó eredménnyel végző, továbbtanulni szándékozó hallgatóink átléphetnek a lineáris képzés következő ciklusába, a mesterképzés (MA/MSc) szakaszába. Az emberi erőforrások alapszakhoz elsősorban a vezetés és szervezés, a vállalkozásfejlesztés, és az emberi erőforrás tanácsadó mesterképzési szak kapcsolható, de a gazdaságtudományi képzési terület bármely további mesterképzésébe van belépési lehetőség.

„A szakma szépségei"
A szakma specialitását az adja, hogy művelőjének a legkomplexebb, legflexibilisebb, ugyanakkor talán a legnehezebben „kezelhető" gazdasági erőforrással, az emberi munkaerővel kell gazdálkodnia. Az e területen dolgozó szakembereknek így korántsem csak közgazdasági felkészültségre, hanem ön- és emberismeretre, pszichológiai alapokra, magas szintű empatikus készségre is szüksége van. Igazi kihívás a gazdaságossági és a humánus szempontok összehangolása, különösen kiélezett gazdasági helyzetekben. Aki szívesen foglalkozik a problémák emberi vonatkozásaival, felkészültnek érzi magát a nehéz konfliktus szituációk elviselésére és kezelésére, izgalmas, szép feladatként éli majd meg munkáját, napi tevékenységét.

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek
Végzett hallgatóink gazdasági társaságoknál, vállalkozásokat támogató szervezeteknél (kamarák, vállalkozás-fejlesztési alapítványok, regionális fejlesztési ügynökségek stb.),
fejvadászcégeknél és munkaerő-közvetítőknél, munkaügyi központoknál, önkormányzatoknál, nonprofit szervezeteknél, költségvetési szerveknél helyezkedhetnek el.
Az egyetemünkön megszerezhető iskolai végzettséggel és képzettséggel rendelkezők munkahelyükön az emberi erőforrás-gazdálkodással kapcsolatos feladatokat, döntést előkészítő segítő műveleteket látnak majd el. Részt vesznek a vezetői, tanácsadói munka támogatásában, munkaerő-piaci elemzéseket készítenek. A személyügyi, a munkaerő-piaci és az érdekképviseleti szervezetekben szolgáltatási funkciókat látnak el. Az ilyen végzettséggel rendelkező szakemberek keresettsége ma nagy, és – a humán erőforrás gazdálkodás jelentőségének felértékelődésével – a jövőben is ilyen tendencia várható.

A szakkal kapcsolatos további információ

Eszterházy Károly Egyetem, Oktatási Igazgatóság, Felvételi és Képzésszervezési Osztály
3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Telefon: 36/520-400/3179
E-mail: felvi@uni-eszterhazy.hu
Honlap: https://felvi.uni-eszterhazy.hu/
Dr. Kozák Anita, szakfelelős
Eszterházy Károly Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, Gazdaságtudományi Intézet
3300 Eger, Egészségház u. 4.; Telefon: (36) 520-400/3077 mellék
E-mail: kozak.anita@uni-eszterhazy.hu 


< Vissza