BORMARKETING SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

Utolsó módosítás: 2019. szeptember 05.

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: Bormarketing szakmenedzser

Képzési terület: gazdaságtudományok
Munkarend (tagozat): levelező
A képzési idő félévekben: 2 félév
A képzés során megszerzendő kreditek száma: 60 kredit

Jelentkezési feltétel: legalább alapképzési szakon szerzett oklevél

A képzésben való részvétel elsősorban azoknak a felsőfokú oklevéllel rendelkező szőlőtulajdonosoknak, borászatokban vagy borkereskedelemben dolgozóknak ajánlott, akiknek munkájához szükségesek a marketingismeretek, illetve akik ilyen területen kívánnak dolgozni, se speciális marketing ismeretekkel nem rendelkeznek vagy ezen a területen régebben szerzett tudásukat felfrissíteni és aktualizálni kívánják. Javasolható a képzés továbbá olyan borászati, borkereskedelmi területen dolgozó vezetőknek is, ahol a marketingkommunikáció, a márkamenedzsment súlya jelentős, és nagyobb rálátással kívánnak rendelkezni az adott területekkel kapcsolatban.

A képzési program tartalma
A képzés során a hallgatók megismerik
- a bormarketing specifikumait,
- a marketing borászatokban, borkereskedelemben történő alkalmazásának lehetőségeit,
- a bizalmi termékek – mint például a bor – marketingjének eszközrendszerét és módszertanát,
- az általános fogyasztói, ezen belül az ital-, különösen a borfogyasztói magatartás alapjait és aktuális tendenciáit,
- a piackutatás módszertanát,
- a kutatások eredményeinek gyakorlati hasznosíthatóságát,
- a marketingkommunikáció hatékony integrálásának lehetőségeit,
- a termék és a márka működési mechanizmusát a borok esetében,
- a márkastratégia és márkamenedzsment gyakorlatát,
- a borforgalmazás lehetséges stratégiáit,
- a hatékony értékesítési csatornapolitikát,
- a bornak a gasztronómiában és a turizmusban betöltött szerepét,
- a kulturált borfogyasztás jellemzőit és követelményeit,
- a borászatok és a borkereskedelem működését meghatározó EU-s és hazai szabályozást, az eredetvédelem jelentőségét és működési mechanizmusát, továbbá képessé válnak a borok érzékszervi vizsgálatára, a jellemző borhibák felismerésére, a hibás borok megállapítására, a bor organoleptikus értékeinek a felismerésére,
- a mérsékelt borfogyasztás egészséges életmódbeli szerepét
- a marketing fejlődési irányait, az új marketing eszközöket és módszereket, valamint azoknak a bor területén történő felhasználási, adaptációs lehetőségeit

A képzés tanterve 2019-ben: tanegységlista

Elhelyezkedési esélyek és lehetőségek
A szakon végzett hallgatók elsősorban élelmiszeripari, borászati, mezőgazdasági, kereskedelmi gazdasági, turisztikai vállalkozásoknál, valamint települési önkormányzatok, regionális és ágazati szövetségek, szervezetek, illetve civil és egyéb non-profit szervezetek szakterülethez kapcsolódó területein helyezkedhetnek el.

A szakkal kapcsolatos további információ

Eszterházy Károly Egyetem, Oktatási Igazgatóság, Felvételi és Képzésszervezési Osztály
3300 Eger, Eszterházy tér 1.; Telefon: 36/520-400/3179
E-mail: felvi@uni-eszterhazy.hu
Honlap: https://felvi.uni-eszterhazy.hu/

 


< Vissza