ONLINE TDK NÉPSZERŰSÍTÓ, MOTIVÁCIÓS NAP

Utolsó módosítás: 2021. március 24.

ONLINE TDK NÉPSZERŰSÍTÓ, MOTIVÁCIÓS NAP 2021. március 23. kedd 13,45 óra

Kedves Hallgatók!

Az Eszterházy Károly Egyetem, Gazdaságtudományi Kar Tudományos Diákköri Tanácsa TDK népszerűsítő, motivációs Napot szervez, amelynek célja, hogy felhívja a hallgatóság figyelmét a tudományos diákköri tevékenységre és ösztönözze az abban való részvételre.

A TDK Népszerűsítő, Motivációs Nap 2021. március 23-án kedden 13,45 órától kerül megrendezésre a TEAMS felületen.

Ezúton szeretettel meghívunk és várunk minden olyan érdeklődő Hallgatót, akik a tudományos diákköri tevékenységet szeretnék jobban megismerni.

A tervezett program: Matiscsákné dr. Lizák Marianna (ITDK felelős) tart rövid előadást a GTK-n végzett TDK munkáról, majd TDK-zó és OTDK-zó Hallgatók mondják el, Ők miért folytatnak, folytattak tudományos kutatást, miért vesznek, vettek részt TDK munkában, mi volt a fő motivációik, miért jó és érdemes TDK-zni.

Akik elmondják gondolataikat:
Bán Szabina (GZM, III. évf.)
Boros Nikolett (TV, III. évf.)
Molnár Eszter Zsuzsanna (EE, II. évf.)
Molnárné Malomhegyi Zsuzsa (EE, II. évf.)
Nagy Zsófia (EE, III. évf.)
Pásztor Viktória (Szocped MA)

Az online szakmai beszélgetés TEAMS-linkje:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:8f1732a4279641689ece27608867573d@thread.tacv2/1615974431711?context=%7B%22Tid%22:%227a75db96-b75c-4b84-9fee-af761ad9df82%22,%22Oid%22:%220eb132a4-cf3a-49b0-98b6-605c4e51fd8e%22%7D

Kérjük ne indítson értekezletet, hanem csatlakozzon a 13,30-kor megnyitott értekezlethez!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk:

Matiscsákné dr. Lizák Marianna
ITDK felelős

 

Nagy érdeklődés mellett zajlott le a TDK motivációs nap:Letölthető dokumentum

 

A TDK Népszerűsítő, Motivációs Nap a Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása,
NTP-HHTDK-20-0065 azonosítószámú „A TDK keretei között folyó tudományos kutatómunka népszerűsítése az EKE GTK-n" című pályázat támogatásával valósul meg.

 


< Vissza