KITÜNTETÉSEK A GTI-N

Utolsó módosítás: 2018. május 22.

2017. december 15-én, az intézményi évzáró fogadáson a Gazdaságtudományi Intézet több dolgozója is kitüntetésben részesült.

Eszterházy Károly emlékérem
Az Emlékérmet olyan főállású oktató, kutató kaphatja meg, aki aktívan részt vesz az intézmény szakmai közéleti tevékenységében, hazai és nemzetközi tudományos, művészeti eredményeivel növeli az egyetem hírnevét. A kitüntetés más dolgozó is megkaphatja, aki aktívan részt vesz az egyetem közéletben, munkaterületén kiemelkedő teljesítményt nyújt, felelősségteljes munkavégzése követésre méltó példa a munkatársak számára. A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon Farkas Attila dékáni hivatalvezető vette át az emlékérmet.

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Wekerle Sándor Nívódíja
A kitüntetést az az oktató vagy kutató kaphatja meg, aki legalább 5 éve az intézmény oktatója, munkájával, elismert tudományos teljesítményével a kar hírnevét, elismertségét jelentősen előmozdította; kiemelkedő tudományos tevékenységet folytat; EU-s, vagy hazai pályázati projektben vett, illetve vesz részt, kar és az egyetemi közéletében aktívan részt vesz.
A Wekerle Sándor Nívódíjat Oktatói kategóriában Dr. Román Róbert főiskolai docens, a Közgazdaságtan Tanszék oktatója kapta.



A Lyceum Pro Scientiis Alapítvány „Eszterházy Károly Egyetemért" díja
Az Eszterházy Károly Főiskola a Lyceum Pro Scientiis Alapítványt abból a célból hozta létre, hogy a felsőfokú szakemberképzést, a tudományos ismeretek bővítését, a nemzeti és az egyetemes kultúra közvetítését és az oktatás és gazdaság kapcsolatának fejlődését lehetőségeihez mérten felkarolja és támogassa az Eszterházy Károly Egyetemen.
"Az Eszterházy Károly Egyetemért" elnevezésű díj ezüst fokozatát kapta Dr. Csáfor Hajnalka egyetemi docens, dékán, intézetigazgató.

 

 


< Vissza