Innovációs kihívások és lehetőségek

Utolsó módosítás: 2018. május 28.

A Gazdaságtudományi Intézet oktatóinak előadása az Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között c. tudományos konferencián

A Károly Róbert Főiskola 2016. március 30-31-én rendezte meg a XV. Nemzetközi Tudományos Napok keretében az Innovációs kihívások és lehetőségek 2014-2020 között című tudományos konferenciáját Gyöngyösön. A Gazdaságtudományi Intézet oktatói a menedzsment, valamint a vezetés és szervezés szekciókban mutatták be kutatási eredményeiket.
Csugány Julianna, a Regionális- és Környezetgazdaságtan Tanszék tanársegéde A technológiai fejlődés kettőssége: az innováció és imitáció sajátosságai című előadásában a fejlett és fejlődő országok technológiai környezetének eltéréseit mutatta be. A fejlett országokban a technológiai színvonal emelése jellemzően innováció útján megy végbe, ugyanakkor az alacsonyabb gazdasági fejlettségű országokban a technológiai fejlődést nem az újdonságok létrehozása, hanem az imitáció, azaz a fejlett országok magasabb termelékenységű technológiáinak átvétele teremti meg. Ebből adódóan a két országcsoport technológiai-intézményi környezete eltérő, s más-más feltételek megteremtése szükséges ahhoz, hogy a gazdasági növekedés megvalósuljon.


Csugány Julianna, a Regionális- és Környezetgazdaságtan Tanszék tanársegéde és Dr. Tánczos Tamás, a Közgazdaságtan és Jog Tanszék főiskolai docense A szellemi tulajdonjogi védelem térbeli sajátosságainak változása az innováció- és imitációvezérelt gazdaságokban című előadásában a technológiai fejlettség függvényében eltérő irányban változó tulajdonjogi biztonság alakulásának okait elemezték. Néhány évvel ezelőtt az európai technológiai lemaradás legfőbb okaként a szellemi tulajdonjogok és azok érvényesítésének hiányát jelölték meg a kutatók, s a felzárkózás legfontosabb kritériumaként ezen jogok erősítését célozták. Napjainkra ellentétes irányú tendencia rajzolódik ki ezen a területen, ugyanis az erős védelemmel rendelkező, innovátor országokban a jogok gyengítése, míg az alacsonyabb biztonsággal rendelkező, fejlődő, imitátor országokban a jogok erősítése rajzolódik ki az idősoros vizsgálatok alapján. E tendencia elbizonytalanítja azt a feltevést, mely szerint az innovátor országokban az erős tulajdonjogi biztonság az innováció alapvető feltétele, mert a verseny gyengítené az innovációs ösztönzőket, szemben az imitátor országokkal, ahol a gyenge tulajdonjogok teremtik meg az imitáció lehetőségét.


< Vissza