Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj

Utolsó módosítás: 2020. július 22.

Dr. Csugány Julianna, a Közgazdaságtan Tanszék adjunktusa 2019-ben sikeresen pályázott az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetett Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíjra. A 2019. október 1 – 2020. június 30. közötti időszakban megvalósult kutatás a negyedik ipari forradalom munkapiaci hatásainak átfogó elemzésére irányult.

Az ösztöndíjas időszakban folytatott kutatás eredményei 2020 márciusában a szlovéniai Ljubljanában rendezett the Fourth International Scientific Conference on Economics and Management in Disrupted Times – EMAN 2020 konferencián kerültek volna bemutatásra, melyet azonban a kialakult járványügyi helyzetben szeptemberre halasztottak. Az ösztöndíjjal támogatott kutatás célkitűzése a negyedik ipari forradalom korszakában végbemenő munkapiaci változások többváltozós módszerekkel történő elemzése, kiemelten annak vizsgálata, hogy a technológiai vezető és követő országokban a technológiai változások által indukált munkapiaci folyamatok milyen eltéréseket és hasonlóságokat mutatnak. A kutatás átfogó eredményeit összegző tanulmány Labour market tendencies in the era of the Fourth Industrial Revolution címmel az EMAN 2020 Selected Papers – the 4th Conference on Economics and Management (ISSN 2683-4510) kötetben fog megjelenni. A tanulmány az európai munkapiacra fókuszálva a Világgazdasági Fórum globális versenyképességi index 4.0 kvalitatív munkapiaci jellemzőinek kiemelésével feltárja, hogy melyek azok a tényezők, melyekben az innovációs teljesítményük alapján különböző kategóriákba sorolható EU országok szignifikáns eltérést mutatnak.

 

 


< Vissza