Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj

Utolsó módosítás: 2019. október 13.

Dr. Csugány Julianna, a Közgazdaságtan Tanszék adjunktusa 2018-ban sikeresen pályázott az Emberi Erőforrások Minisztériuma által a Nemzeti Tehetség Program keretében meghirdetett Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíjra. A 2019. január 1 – június 30. közötti időszakban megvalósult kutatás a negyedik ipari forradalom makrogazdasági hatásainak elemzésére irányult.

Az ösztöndíjas időszakban Csugány Julianna két, nemzetközi szakmai szervezet által rendezett nemzetközi konferencián vett részt Budapesten, melyen lehetősége nyílt kutatási eredményeinek bemutatására.
2019. május 23-án a 5th International Scientific Conference: Knowledge-based Sustainable Economic Development – ERAZ 2019 c. konferencián A comparative study of innovation-based and imitation-based economies in the era of the Fourth Industrial Revolution címmel tartott előadást, mely az innováció- és imitáció-vezérelt gazdaságok teljesítményét hasonlította össze a negyedik ipari forradalom korszakában a globális versenyképességi index 4.0 segítségével. 

 2019. június 18-20. között került megrendezésre a The Faculty of Labor Sciences of University of Seville és a The World Economic Research Institute (WERI) által az EconWorld2019, X. International Conference on Economics c. konferencia, ahol a Technology and Manifacturing szekcióban tartott előadást How can the Fourth Industrial Revolution change the global power relations? címmel. Ez az előadás a technológiai fejlődés újabb hulláma miatt a globális erőviszonyok lehetséges megváltozására fókuszált, empirikusan elemezve a korábbi ipari forradalmak vezető országainak (Egyesült Királyság, Németország, USA) és az új ipari forradalom potenciális nyertes országainak (Kína, Korea, Japán) gazdasági teljesítményét különböző az új technológiai korszakban.

 


< Vissza