Gazdaságtudományi Intézet bemutatkozása

Utolsó módosítás: 2020. október 13.

A Gazdaságtudományi Intézetet (GTI), amely az Eszterházy Károly Egyetem a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Egri Campus-án működő üzleti szakokat gondozza, 1999-ben alakult és jelenleg három szorosan együttműködő tanszék oktatási és kutatási tevékenységét koordinálja:

1) Közgazdaságtan Tanszék
2) Vállalkozás-gazdaságtan Tanszék
3) Turizmus Tanszék

Leghosszabb múlttal a Közgazdaságtan Tanszék rendelkezik, története 25 évet ölel fel. Az elmúlt években a Tanszék számos szervezeti változáson ment keresztül. Majd 2016 júliusában az Eszterházy Károly Egyetem létrejöttével a szervezeti egység ismét Közgazdaságtan Tanszék lett, mely az elméleti közgazdaságtan, a környezet-gazdaságtan, a gazdasági jog, az emberi erőforrás gazdálkodás szakmai ismeretek, a gazdaságstatisztikai, a pénzügyi, valamint a közgazdásztanári szakmódszertani ismeretek területéhez kapcsolódó oktatási és kutatási feladatokat lát el.
A Vállalkozás-gazdaságtan Tanszék alapítása 2002-re tehető, de előtörténete a '90-es évekre nyúlik vissza. A szervezeti egység szakmai alapfeladata a gazdálkodási- és menedzsment tudományterületek körébe tartozó szakmai ismeretek közvetítése, kiemelt figyelemmel az üzleti gyakorlat által igényelt szakmai-, módszertani kompetenciákra.
Az intézet legfiatalabb szervezeti egysége a Turizmus Tanszék, melyet 2010-ben alapítottak. Képzései elsődleges és legfontosabb célja a felsőoktatás és a munkaerőpiac igényeinek összekapcsolása a turisztikai ágazatban. A tehetséges hallgatóknak biztos továbbtanulási lehetőséget és a munkaerő-piacra alapszakkal kilépőknek megbízható és gyakorlatorientált tudást nyújtanak, amelyet részben az egyetemhez tartozó tanszállodákban, részben pedig a duális képzéshez tartozó egyre növekvő számú partnereknél mélyíthetnek el a hallgatók.

Dr. Tánczos Tamás
intézetigazgató

Küldetésnyilatkozat:

Az intézet folyamatosan igyekszik biztosítani saját tudományterületein a színvonalas és keresett képzéseket, kiszolgálni az egyetemen az átoktatási igényeket, valamint a régió igényeihez is alkalmazkodó oktatási és kutatási tevékenységet folytatni. Az intézet oktatási portfóliója oktatási szintek és szakmai irányultság tekintetében is széles: felsőoktatási szakképzés, alapképzés és osztatlan tanárképzés egyaránt megtalálhatók. Az intézet kiemelten fontos feladata továbbá a duális képzés több szakon történő bevezetése és megerősítése is.

 


< Vissza